top of page

OUR STORY

יין מבחינתנו הוא אהבה, יין בשבילנו הוא חוויה יש בו סקרנות, רוממות רוח ונפש, יין מבחינתנו הוא משקה "עלום" לעולם אינך יודע מה יביא לך, יגרום לך או יוביל אותך. לגימת יין היא מהלך זמני, משהו שמשפיע עליך לטווח זמן קצר. העיסוק בייצור יין יש בו משום השפעה לטווח ארוך, מתמשך. זהו אחד העיסוקים המסקרנים והמאתגרים שנפגשנו בהם.

אנו יודעים אלו ענבים אנו מקבלים בדרך כלל מהכרם, מאיזה זן הם, מה טיבם ומה טעמם. אולם לעולם, איננו יודעים מה יהיה טעמו הסופי של היין שנקבל. בכל שפייה שאנו עורכים, כחלק מתהליך הטיפול ביין, משתנה טעמו של היין שבמיכל, יש לכך כל מיני גורמים, עצם השינוי מהווה חוויה מסעירה כשלעצמה, על אחת כמה וכמה כשנגיע לסוף התהליך, ממש לפני הביקבוק, אז נחליט אם נשאירו כפי שהוא או ש"נשחק" ונערב יינות אחרים וניצור טעמים אחרים. אחת האהבות הגדולות שלנו הוא "משחק" הערבוב (בלנד) המביא אותנו בכל פעם למחוזות מרתקים חדשים.

היינות שלנו תמיד יהיו שונים משנה לשנה גם כשמדובר באותם זני ענבים וזאת, על מנת ללמוד להכיר וליהנות מטעמים משתנים.

ענבי היין המשמשים אותנו, הינם ענבים איכותיים ביותר, הם מגיעים מכרמים מובחרים שרובם נטועים באדמות הגליל העליון הידוע במזג האוויר והקרקע האידיאליים לגידול ענבי יין.

אשכולות הענבים נבצרים ידנית ונבחרים בקפדנות רבה. הבציר נערך בשעות שלפני עלות השחר ועם אור ראשון מועברים הענבים להפרדת האשכולות ולחביות התסיסה. כל הליך ייצור היין הינו הליך ידני ובכמויות קטנות הנעשה באהבה גדולה על ידי בני המשפחה לבדם. מתוך בחירה, כמות היין המיוצרת הינה קטנה ולא יותר מאלף בקבוקים לשנה.

dad_edited.jpg
bottom of page